Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van vereniging Badmintonclub de Ganzeveer, gevestigd te Aarle-Rixteingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235588,
hierna te noemen: “vereniging " of "Wij".Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons.
Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom
hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en
welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust aan hebestuur van de vereniging.In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens
eventueel van ons ontvangen.

 


Doel
 Welke 
persoonsgegevens

Grondslag
Bewaartermijn
Ontvangers
Onderzoeken of u lid
kan worden
en
het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenkomst,
 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 Aanmeldingsdatum
 Bankgegevens
 Handtekening
Uitvoering
van de
overeenkomst
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst
tot 1 maand na
opzegging
HBB. Zij hebben
deze gegevens
nodig voor de
administratie en
wedstrijdformulieren. Een
aanvullende
verklaring is
hiervoor
benodigd.

Administratie
 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Telefoonnummer
 Geboortedatum
 Aanmeldingsdatum
 Bankgegevens
 Pasfoto
Uitvoering
van de
overeenkomst
De gegevens
worden niet
verwijderd,
maar worden
voor het archief
bewaard en
tevens voor
correspondentie
HBB. Zij hebben
deze gegevens
nodig voor de
administratie en
wedstrijdformulieren. Een
aanvullende
verklaring is
hiervoor
benodig
VOG-formulieren  Voornaam
 Achternaam
 Emailadres
 Geboortedatum
Voor leden/
vrijwilligers
welke met
jeugdleden te
maken
hebben.
De VOGformulieren
worden
verwijderd,
maar worden
op een
administratielijs
t bijgehouden
n.v.t.
Fotomateriaal  Foto’s tijdens
evenement
Voor eigen
activiteiten of
voor publicatie
in regionale
kranten en
social media
Het
fotomateriaal
wordt niet
vernietigd en
blijft
beschikbaar
voor andere
activiteiten
Regionale
kranten en social
media kunnen
foto’s van
evenementen
plaatsen 

 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en
door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.
Wij hebben een eigen website. Wij gebruiken geen cookies


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die wij met u hebben, tenzij wij wettelijk
verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Wij geven uw persoonsgegevens en pasfoto door aan de organisatie de Helmondse Badminton
Bond (HBB) omdat deze noodzakelijk zijn indien men competitie wil spelen.
De gemaakte foto’s worden door ons gebruikt tijdens andere evenementen.
Wij gebruiken soms fotomateriaal voor promotiemateriaal en social media.
Ook geven wij soms fotomateriaal door aan regionale kranten als illustratie bij artikelen over een
georganiseerde activiteit.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden zijn deze inzage te
verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.
U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd
worden, zal deze verwijdering in onze administratie verwerkt worden.


Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens


Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging kan haar privacybeleid aanpassen om deze up-to-date te houden.
Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen om u hierover te informeren.


Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken tot
inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Secretaris Badmintonclub de Ganzeveer
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris of het bestuur van de verenging

B.C de Ganzeveer

facebook_page_plugin