De vereniging kent aspirant-leden, jeugdleden, seniorenleden, ereleden en rustende leden.

Aspirant-leden: Elk nieuw lid kan maximaal 2 keer (gratis) meespelen ter oriëntatie.

Jeugdleden: Leeftijd tot 18 jaar. De eerste datum van het kwartaal is hierin bepalend. Een jeugdlid kan, met instemming van het bestuur, eerder overgaan naar de seniorenleden.

Seniorenleden: Leden vanaf 18 jaar. De eerste datum van het kwartaal is hierin bepalend. Uitzonderingen worden met instemming van het bestuur gemaakt.

Ereleden: In de algemene ledenvergadering kan men voorgedragen worden als erelid wegens speciale verdiensten voor de vereniging in het verleden. De leden aanwezig tijdens de ledenvergadering stemmen hierover.

Rustende leden: Leden die om een bepaalde reden tijdelijk niet kunnen spelen. Zij betalen een verlaagde contributie.

Het lidmaatschap vangt aan na inschrijving. Het lidmaatschap eindigt na schriftelijke opzegging door het lid bij het bestuur. De opzegtermijn bedraagt 4 weken.

B.C de Ganzeveer

facebook_page_plugin