Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van vereniging Badmintonclub de Ganzeveer, gevestigd te Aarle-Rixtel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235588, hierna te noemen: "vereniging" of "wij".

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons.
Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust aan het bestuur van de vereniging.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke

persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel
Welke
persoonsgegevens
Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst - Voornaam
- Achternaam
- Adres
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- Aanmeldingsdatum
- Bankgegevens
- Handtekening
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 1 maand na opzegging HBB. Zij hebben deze gegevens nodig voor de
administratie en wedstrijdformulieren. Een
aanvullende verklaring is
hiervoor benodigd.

Administratie
- Voornaam
- Achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
- Aanmeldingsdatum
- Bankgegevens
- Pasfoto
Uitvoering van de
overeenkomst
De gegevens worden niet
verwijderd, maar worden
voor het archief bewaard en tevens voor correspondentie
HBB. Zij hebben deze gegevens nodig voor de
administratie en wedstrijdformulieren. Een
aanvullende verklaring is
hiervoor benodigd.
VOG-formulieren - Voornaam
- Achternaam
- Email-adres
- Geboortedatum
Voor leden/vrijwilligers
welke met jeugdleden te
maken hebben
De VOG-formulieren worden verwijderd, maar worden op een administratielijst bijgehouden n.v.t.
Fotomateriaal - Foto’s tijdens evenement Voor eigen activiteiten of
voor publicatie in regionale kranten en social media
Het fotomateriaal wordt niet vernietigd en blijft
beschikbaar voor andere
activiteiten
Regionale kranten en social media kunnen
foto’s van evenementen
plaatsen

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand wat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij hebben een eigen website. Wij gebruiken geen cookies.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Wij geven uw persoonsgegevens en pasfoto door aan de organisatie de Helmondse Badminton Bond (HBB) omdat deze noodzakelijk zijn indien men competitie wil spelen. De gemaakte foto’s worden door ons gebruikt tijdens andere evenementen. Wij gebruiken soms fotomateriaal als promotiemateriaal en op social media. Ook geven wij soms fotomateriaal door aan regionale kranten als illustratie bij artikelen over een
georganiseerde activiteit.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal deze verwijdering in onze administratie verwerkt worden.


Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.


Wijziging van het privacy beleid

De vereniging kan haar privacybeleid aanpassen om deze up-to-date te houden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen om u hierover te informeren.


Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: secretaris Badmintonclub de Ganzeveer
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris of het bestuur van de verenging.

B.C de Ganzeveer

facebook_page_plugin